Projeler

 • Canlı Bir Kasla Uyarılan Hareketli Bir Biyomekatronik Sistem Tasarımı ve İmalatı

  TÜBİTAK projesi Prof. Dr. Mehmet Akgün (Proje yürütücüsü) Yrd. Doç. Dr. Namık Çıblak (Araştırmacı) Yrd. Doç. Dr. Fethi Okyar (Araştırmacı) Volkan Karadağ (Doktora öğrencisi) Naim Görkem Bölük (Y.L. öğrencisi) Aslıhan Yurdakul (Y. L. öğrencisi) Talat Büyükakın (Y.L. öğrencisi) Projede tasarlanan, kas teli ile çalışan üçüncü versiyon araca ait video Arac_v3
 • İnternal Karotid Arter Anevrizmalarının Tedavi Öncesinde Ve Sonrasında Serebral Anjiografik Görüntü Verilerini Kullanarak Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Ile Modellenmesi

  The computational fluid dynamics modeling of the internal carotid artery’s aneurysms before and after the treatment using cerebral angiography data, Tubitak # 117M498, Principal Investigator, October 2017 – October 2020.
 • Parametrik Omurga Modelleme Platformu

  Üç boyutlu parametrik lumbar omurga modeli.
 • Aortik Kalp Kapakçığı Kusurları için Hassas Hesaplamalı Teşhis Teknikleri Geliştirilmesi

  Development of Accurate Computational Diagnosis Techniques for Aortic Valve Diseases, Tubitak # 112M895, Researcher, July 2013 – July 2016.
 • Kalamardan Yüzme Öğrenen Mekanik Balıklar

  Mechanical fish learning swimming techniques from a squid, Tubitak # 111M598, Principal Investigator, May 2013 – May 2015.
 • Isı Değiştirici Kanat Geometrilerinin Isıl ve Hidrolik Performansa Etkisi

  Effect of louver geometries on thermal and hydraulic performance of louvered fin heat exchangers, 0649.STZ.2014, Researcher, December 2014 – December 2016.
 • Spondilolistezis Modelinde Rijit ve Dinamik Sistemlerin Karşılaştırılması

  Bu çalışmanın amacı, geleneksel pedikül vida fiksasyon sistemine kıyasla, spondilolistez ile lomber omurga posterior dinamik stabilizasyon sisteminin mekanik performansına erişmektir. Tüm numuneler, bir malzeme test makinesi kullanılarak kompresyon, fleksiyon, ekstansiyon ve yanal bükülme için test edilecektir. Posterior dinamik bir stabilizasyon sistemi ile donatılmış spondiloistetik lomber omurganın, sağlam bir omurgaya eşit veya daha yüksek bir sertliğe sahip olması, ancak geleneksel bir […]
 • Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Tasarım Yazılımı Geliştirme ve Evaporatör’ün Isıl ve Hidrolik Analizi

  Kanatlı borulu ısı değiştiriciler (bataryalar) alüminyum ve bakır malzemelerden oluşmaktadır. Dalgalı, kaburgalı ve türbülans tip alüminyum kanatlar kullanılmaktadır. Kanatlı borulu bataryalar ısıtma ve soğutma sektöründe yaygın olarak kullanılmakta ve bu tip bataryaların ısı transfer ve hidrolik performans ölçümü ve hasaplaması önem kazanmaktadır. Bataryaların kullanım amaçları: Isıtıcı bataryası (sıcak sulu batarya) Soğutma bataryası (soğuk sulu batarya) Kondenser bataryası Evaporatör bataryası Buhar […]
 • Kurutucu Makinaları için Verimli Kondenser Tasarımı

  Tamburlu kurutucular temel olarak belirli sıcaklıklara kadar ısıtılan havanın dönen bir tambur içerisinde bulunan nemli çamaşırlar üzerinden geçirilmesi prensibine dayalı olarak çalışmaktadır ve bu sırada çamaşırlar üzerinden geçirilen havanın sıcaklığı düşer ve nemi artar. Buraya kadar tüm tamburlu kurutucular aynı prensip ile çalışmaktadır. Bu noktadan sonra kurutma işleminde kullanılan havanın açık ya da kapalı bir çevrim içerisinde kullanılmasına göre kurutucular […]
 • İki Ayaklı Biyomimetik Yürüyen Robot

  Doğal koşullara olan uyumu sebebiyle yürüyen araçlar tekerlekli veya ray üzerinde giden araçlara göre pek çok avantaja sahiptir.Yürüyen araçlar arazi engebelerinin etkilerini izole ederek güvenli ve konforlu şekilde taşınmayı sağlar. Bu çalışmada mekanik, elektrik ve kontrol sistemi tasarımının yapılması, prototip üretimi ve yürüme testlerinin yapılması önerilmektedir. Sözedilen robot mekanik boyutları bakımından insan alt ekstremite antropometrik ölçümleriyle uyumlu olacaktır. Robotun kütlesinin […]
 • Ventriküler Destek Sistemlerinde Komplikasyonların Azaltılması Amacıyla Yapay Damar Aorta Anastomozunun ve Giriş Kanülünün Hemodinamik Açıdan Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

  Yeni klinik araştırmalar, bir ventriküler destek sisteminin başarıyla çalışabilmesi için en az kalp pompası kadar pompanın girişindeki ve çıkışındaki akış alanlarının da önemli olduğunu göstermektedir. Kalp pompası optimize edilmiş sistemlerde bile hastalar, giriş kanülü etrafında ya da pompa çıkışının aortaya bağlandığı bölgede oluşan komplikasyonlar sebebiyle kaybedilebilmektedir. Kalp pompası yüksek devirlerde çalıştığından, kan hücreleri hızla ve parçalanmadan pompadan geçmekte, ancak sol […]
 • Titreşimden Enerji Üreten, Doğrusal Olmayan Elektriksel Sönümlemeli Jeneratör Tasarımı ve Üretimi

  Günümüzde kablosuz iletişimin yaygınlaşması ve sensörlerin düşük miktarda güçle çalışmasının mümkün olmasıyla, kablosuz sensörlerin enerjilerini çevresel kaynakları kullanarak kendi kendine üretmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede periyodik olarak değiştirilmesi gereken elektrokimyasal pillerin kullanımından kurtulmak olası hale gelmiştir. Elektrokimyasal piller yerine çevresel kaynakların kullanımıyla kablosuz sensör ağlarının ve insan vücuduna implant edilmiş medikal sensör ve mikrosistemlerin kullanım alanı genişleyecektir. Çevresel mekanik […]