\ Ventriküler Destek Sistemlerinde Komplikasyonların Azaltılması Amacıyla Yapay Damar Aorta Anastomozunun ve Giriş Kanülünün Hemodinamik Açıdan Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Ventriküler Destek Sistemlerinde Komplikasyonların Azaltılması Amacıyla Yapay Damar Aorta Anastomozunun ve Giriş Kanülünün Hemodinamik Açıdan Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Yeni klinik araştırmalar, bir ventriküler destek sisteminin başarıyla çalışabilmesi için en az kalp pompası kadar pompanın girişindeki ve çıkışındaki akış alanlarının da önemli olduğunu göstermektedir. Kalp pompası optimize edilmiş sistemlerde bile hastalar, giriş kanülü etrafında ya da pompa çıkışının aortaya bağlandığı bölgede oluşan komplikasyonlar sebebiyle kaybedilebilmektedir. Kalp pompası yüksek devirlerde çalıştığından, kan hücreleri hızla ve parçalanmadan pompadan geçmekte, ancak sol ventrikülden pompa giriş kanülüne doğru akış hızı yavaşlayıp, ters akış bölgeleri oluştuğundan hemoliz ve pıhtı oluşumu gözlenebilmektedir. Benzer bir şekilde pompa çıkışındaki yapay damar ile aorta anastomozu bölgesinde hemodinamik yapının değişmesi kan hücrelerinin yıkımına ve damar iç yüzeyinin yıpranmasına yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, pahalı ve zor bir tedavi yöntemi olan ventriküler destek sistemlerinin uygulamalarında karşılaşılan komplikasyonları azaltmak ve başarı oranını artırmak için kalp pompası giriş kanülü ve yapay damar aorta anastomoz bölgelerini deneysel ve sayısal olarak incelemektir.

PROJE NO:
108M377
KURUM:
TÜBİTAK 1001