\ Titreşimden Enerji Üreten, Doğrusal Olmayan Elektriksel Sönümlemeli Jeneratör Tasarımı ve Üretimi

Titreşimden Enerji Üreten, Doğrusal Olmayan Elektriksel Sönümlemeli Jeneratör Tasarımı ve Üretimi

Günümüzde kablosuz iletişimin yaygınlaşması ve sensörlerin düşük miktarda güçle çalışmasının mümkün olmasıyla, kablosuz sensörlerin enerjilerini çevresel kaynakları kullanarak kendi kendine üretmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu sayede periyodik olarak değiştirilmesi gereken elektrokimyasal pillerin kullanımından kurtulmak olası hale gelmiştir. Elektrokimyasal piller yerine çevresel kaynakların kullanımıyla kablosuz sensör ağlarının ve insan vücuduna implant edilmiş medikal sensör ve mikrosistemlerin kullanım alanı genişleyecektir. Çevresel mekanik titreşimler, iç ve dış mekanlarda yaygın olarak bulunması ve yüksek yoğunlukta enerji üretimine uygun olması sebebiyle, gelecek vadeden çevresel enerji kaynakları arasındadır. Bu projede, çevresel titreşimden etkin bir şekilde enerji elde edebilen bir sistem tasarlanacaktır. Nihai hedef, vücut hareketlerinden doğan titreşimlerde olduğu gibi, çevresel titreşimin geniş bir frekans ve genlik aralığına sahip olduğu durumlarda yüksek verimle çalışan bir jeneratör üretmektir. Proje kapsamında, elektromanyetik indüksiyon yöntemiyle enerji üreten bir elektriksel sönümleme mekanizması tasarlanacak; sönümlemenin doğrusal olmayan bir nitelikte olabilmesi için ise sarım miktarının hareket yönünde değişmesi sağlanacaktır. Jeneratörün ana iskeleti CNC (Computerized Numerical Control) tezgahlarında üretilecek; sistemin farklı titreşim genlik ve frekanslarındaki performansı ise titreşim üreteci kullanmak suretiyle ölçülecektir.

KURUM:
Tübitak