\ Spondilolistezis Modelinde Rijit ve Dinamik Sistemlerin Karşılaştırılması

Spondilolistezis Modelinde Rijit ve Dinamik Sistemlerin Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı, geleneksel pedikül vida fiksasyon sistemine kıyasla, spondilolistez ile lomber omurga posterior dinamik stabilizasyon sisteminin mekanik performansına erişmektir. Tüm numuneler, bir malzeme test makinesi kullanılarak kompresyon, fleksiyon, ekstansiyon ve yanal bükülme için test edilecektir. Posterior dinamik bir stabilizasyon sistemi ile donatılmış spondiloistetik lomber omurganın, sağlam bir omurgaya eşit veya daha yüksek bir sertliğe sahip olması, ancak geleneksel bir pedikül vidası fiksasyonu ile donatılmış spondilolistetik bir lomber omurganınkinden daha düşük bir sertliğe sahip olması bekleniyor.

KURUM:
Yeditepe