\ Kurutucu Makinaları için Verimli Kondenser Tasarımı

Kurutucu Makinaları için Verimli Kondenser Tasarımı

Tamburlu kurutucular temel olarak belirli sıcaklıklara kadar ısıtılan havanın dönen bir tambur içerisinde bulunan nemli çamaşırlar üzerinden geçirilmesi prensibine dayalı olarak çalışmaktadır ve bu sırada çamaşırlar üzerinden geçirilen havanın sıcaklığı düşer ve nemi artar. Buraya kadar tüm tamburlu kurutucular aynı prensip ile çalışmaktadır. Bu noktadan sonra kurutma işleminde kullanılan havanın açık ya da kapalı bir çevrim içerisinde kullanılmasına göre kurutucular ikiye ayrılır. Birinci tipte kurutma işleminde kullanılan hava tambur içerisinde bir fan vasıtası ile emildikten sonra baca vasıtasıyla dışarı atılmaktadır. İkinci tip kurutucularda ise kurutma işleminde kullanılan hava kapalı bir çevrim ile tekrar kurutma çevrimine dahil edilmektedir. Bu tip kurutucularda kurutma işleminde kullanılan hava fan vasıtası ile emildikten sonra yoğuşturucudan geçirilir ve tekrar ısıtılarak tambura gönderilir. Böylece kurutma işleminde kullanılan dışarı atılmadan tekrar kullanılmış olur.Kurutma işleminin süresi kurutucuda yer alan yoğuşturucunun yoğuşturma verimi ile doğrudan ilişkilidir. Bu da dolayısıyla enerji tüketimini doğrudan etkilemektedir. Projelerde kullanılan çapraz akışlı plakalı mevcut yoğruşturucular için optimum şartları belirlemek ve sonrasında belirlenecek yeni sistem şartları için verimli kondenser tasarımı geliştirmektir. Proje içerisinde öncelikli olarak kondenserli kurutucularda kurutulan mevcut kondenserlerin verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı ve optimum sistem şartlarının ne olduğu incelenecektir. Bu kıyaslama sonucunda elde edilen bilgiler kurutucular için yeni sistem şartlarının belirlenmesinde kullanılacaktır.

KURUM:
SAN-TEZ
DURUM:
Tamamlandı