\ Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Tasarım Yazılımı Geliştirme ve Evaporatör'ün Isıl ve Hidrolik Analizi

Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Tasarım Yazılımı Geliştirme ve Evaporatör’ün Isıl ve Hidrolik Analizi

Kanatlı borulu ısı değiştiriciler (bataryalar) alüminyum ve bakır malzemelerden oluşmaktadır. Dalgalı, kaburgalı ve türbülans tip alüminyum kanatlar kullanılmaktadır. Kanatlı borulu bataryalar ısıtma ve soğutma sektöründe yaygın olarak kullanılmakta ve bu tip bataryaların ısı transfer ve hidrolik performans ölçümü ve hasaplaması önem kazanmaktadır. Bataryaların kullanım amaçları:

  • Isıtıcı bataryası (sıcak sulu batarya)
  • Soğutma bataryası (soğuk sulu batarya)
  • Kondenser bataryası
  • Evaporatör bataryası
  • Buhar bataryası

Tez proje çalışmasında yukarıda belirlenen tüm batarya tiplerinin ısı transfer miktarını, hava tarafı ve akışkan tarafı basınç kayıplarını hesaplayan bilgisayar yazılımı geliştirilecek ve yazılım sonuçları deney sonuçlarıyla kıyaslanacaktır. Tez projesinin ikinci aşamasında evaporatörün detaylı sayısal analiz modeli geliştirilecek ve ısı ve hidrolik analizi yapılacaktır. Bu çalışma akışkan tarafın devreleme şemasının boru içinde akışkan dağıtımını da gözönüne alarak optimizasyon çalışmasını da içerecektir. Tüm çalışmalar üç farklı evaporatör tipi üzerinde yapılacaktır.

KURUM:
SAN-TEZ