\ Can Polat Çıgay
profil_CPC

Can Polat Çıgay

Araştırma Görevlisi

Y. Lisans
: Yeditepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Lisans
: Yeditepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği

1468 A713