\ Bölüm Semineri: Yükseköğretimde Kalite Değerlendirmesi

Bölüm Semineri: Yükseköğretimde Kalite Değerlendirmesi

Dr. Turan Ayvaz
Sertifika Akreditasyonu Programı Direktörü
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü

Tarih ve Saat

12 Kasım 2018 - 16:00

Yer

Mühendislik Binası B-308

Özellikle son 10 yıldan beri A.B.D.’inde yükseköğretim sektöründe daha önce hiç görülmemiş mahiyette çeşitli gelişmeler meydana gelmektedir. Teknolojik, ekonomik ve demografik kökleri olan bu gelişmeler yükseköğretim kurumlarının yanısıra, işverenlerin, siyasi kurumların ve düşünce kuruluşlarının da artık ama uğraş konusu haline gelmiştir. Öyleki, 200 küsür seneden beri işleyişleri değişmeden varlığını sürdüren üniversitelerin varlıkları sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konuşmada, meydana gelene değişlemeler irdelenecek, halen sürügelen değişimler ve bu değişimlerin çok yakın bir gelecekte nasıl etkilerinin olacağı tartışılacaktır. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü, ANSI’nın, Amerikan Eğitim Bakanlığı ve çeşitli düşünce kuruluşları ile üniversitelerin kalitesi konusunda ortak yaptığı çalışmalar konusunda malumat verilecektir.

turanayvaz