Eğitimde yenilikçi uygulamalar: ME427 Isıl Sistemler Tasarımı dersinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile Disiplinlerarası Ortak Proje Geliştirme Çalışması

Bölümümüz lisans öğrencilerinin, öğrenimleri süresince disiplinlerarası ortak proje çalışmalarında yer almalarına yönelik olarak farklı bölümlerle işbirliği geliştirme çabalarımız sürmektedir. Bu kapsamda geçen dönem ME482 Mekanik Sistem Tasarımı dersi kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile disiplinlerarası ortak proje ögesi geliştirme çalışması yapılmıştı.

2018 Yaz döneminde, Makine Mühendisliği ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri arasında oluşturulan disiplinlerarası ortak proje geliştirme komisyonunun çalışmaları sonucunda, ME427 Isıl Sistemler Tasarımı ile INDD 301 Proje III dersleri arasında disiplinlerarası ortak bir proje ögesi oluşturulmuştu.

2018 Güz döneminde uygulamaya konan bu proje ögesi kapsamında, Makine Mühendisliğinden 60’a yakın 4. sınıf öğrenci ile Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden 30’a yakın öğrenciden 15 takım oluşturulmuş, bu dönemki proje konusu olarak belirlenen masaüstü ısıtıcı ve serinletici tasarımı konusunda çalışma başlatılmıştı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, 6-8 Kasım 2018 günlerinde düzenlenen ara sunumlarda, Makine Mühendisliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı hocalarından oluşan jüri önünde sunuldu.

Dünyanın önde gelen mühendislik fakültelerinde yenilikçi eğitimin bir parçası olarak lisans düzeyindeki öğrencilere verilmesi arzulanan disiplinlerarası ortak proje deneyimi, ülkemizde de Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından aranan şartlar içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, planlama ve uygulama bakımından zorlu olan bu süreç, her kurum için ancak kendine göre bir formül olarak geliştirilmeyi gerektirmektedir.

Aşağıda göreceğiniz fotoğraflar, bu sürece ait başarılı bir uygulamanın ilk ayak izlerini oluşturmaktadır. Bu uygulamanın başarıya ulaşmasında emeği geçen Prof. Dr. Erdem An, Öğretim Görevlisi Ergin Yetkin ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşem Başar’ı tebrik ediyoruz.