\ Yanma Süreçleri

Yanma Süreçleri (ME 527)

Alevlerin sınıflandırılması; laminer alev hızını etkileyen faktörler; türbülanslı alevler; yanabilirlik limitleri, stokiometri, alev sıcaklığı ve kimyasal çözüşme; kimyasal kinetik ve kimyasal kinetiğin boyutlarının indirilmesi; karıştırılan reaktör teorisi, pratik yanma sistemlerine uygulanabilir reaksiyon hızı parametreleri.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10
ÖNKOŞULLAR: