\ Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi

Viskoz Akış ve Sınır Tabaka Teorisi (ME 631)

Viskoz akış için hareket denklemleri; Navier-Stokes denklemlerinin kesin çözümleri; sınır tabaka teoremi, benzer çözümler, yaklaşık çözüm metodları; türbülanslı sınır tabaka; üç boyutlu sıkıştırılabilir sınır tabaka akışlarına giriş. Sıkıştırılabilir viskoz akışın temel denklemleri, laminar akışlarda stabilite, türbülanslı akış için Reynolds denklemleri.

Bologna Bilgi Paketi – ME631

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10