\ Uygulamalı Katı Mekaniği

Uygulamalı Katı Mekaniği (ME 449)

Elastisite teorisine giriş: gerilme, uzama, ve bünye denklemleri. İleri malzeme mukavemeti konuları: asimetrik kesitli cisimlerin eğilmesi, eğri kirişler, kayma merkezi, kalın cidarlı silindirler. Mühendislik problemlerine uygulamalar.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: