\ Sonlu Elemanlar Yöntemi

Sonlu Elemanlar Yöntemi (ME 477)

Enterpolasyon fonksiyonları, şekil fonksiyonları. Tek boyutlu elemanlar: mekanik ve ısıl yüklere maruz çubuk ve kirişler. İki boyutlu elemanlar: sabit birim şekil değiştirmeli ve doğrusal değişen birim şekil değiştirmeli üçgen elemanlar, dikdörtgen elemanlar. Eşparametreli elemanlar; integral hesaplama kuralları; genel dörtgen ve altıyüzlü elemanlar. Tüm bu elemanların avantajları ve sorunları.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: