\ Sonlu Elemanlar Analizi

Sonlu Elemanlar Analizi (ME 572)

SEA’nin kısaca özetlenmesi, ve çeşitli uygulamaların tanıtımı (akışkan, katı ve ısıl). Yöntemin sanayi ve araştırma problem uygulamalarında kullanımına dair eğitim. Çeşitli ağ oluşturma yüntemlerini tanıtılması. Ana hata kaynaklarının tartışılması. Simetri, yan koşullar ve kısıtlayıcı denklemler açısından modelleme tekniklerinin incelenmesi.

Bologna Bilgi Paketi – ME572

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10