\ Sayısal Denetim

Sayısal Denetim (ME 555)

Doğrusal ayrık sistemler ve Z-dönüşüm teorisi. Sayısal süzgeç tasarımı. Sayısal yöntemler. Dönüşüm ve durum-uzayı yöntemleri ile kontrol sistem tasarımı. Denetleyicilerin mikroişlemciler ile uygulanması. Örneklemeli veri sistemleri. Nicemleme etkileri. Çokdeğişkenli ve optimal denetim. Sistem tanımlama.

Önkoşul: Lisans düzeyinde kontrol teorisi.

Bologna Bilgi Paketi – ME555

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10