\ Sayısal Akustik

Sayısal Akustik (ME 676)

Akustiği tanımlayan denkemler, Helmholtz, Lighthill, Ffowcs Williams ve Hawkings denklemleri; akustikte kullanılan sayısal yöntemler; sınır elemanları yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, sonlu hacim yöntemi; sayısal akustikte günümüzdeki metodlar; doğrudan çözümleyiciler, hibrid metodlar.

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10
ÖNKOŞULLAR: