\ Nonlineer Sonlu Elemanlar Analizi

Nonlineer Sonlu Elemanlar Analizi (ME 573)

SEA’nin nonlineer problemlerde uygulamaları. Temas problemleri, büyük deformasyon mekaniği, tam ve düzeltmeli Lagrange formülasyonları, yoğrulma teorisinin gözden geçirilmesi, çözüm algoritmaları. Euleriyen yaklaşımlar.

Önkoşul: ME 572 (3-0-0)

Bologna Bilgi Paketi – ME573

 

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10