\ Mühendislik Analizi I

Mühendislik Analizi I (ME 501)

Matrisler, Gauss-Jordan eliminasyonu, matris derecesi, özdeğer problemleri. Matris fonksiyonları ve Cayley-Hamilton teoremi. Hilbert uzayı, Fourier serileri. Diferansiyel özdeğer problemleri. Sturm-Liouville denklemi. Euler-Lagrange denklemleri. Rayleigh-Ritz ve sonlu elemanlar yaklaşımları. Hamilton prensibi. Karmaşık değişkenler, analitik fonksiyonlar ve Cauchy-Riemann denklemleri. Karmaşık integral. Goursat teoremi.Cauchy integral teoremi. Eşbiçimli haritalandırma.

Bologna Bilgi Paketi – ME501

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Zorunlu
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10