\ Mühendislik Akustiği

Mühendislik Akustiği (ME 438)

Titreşim sistemleri. Akustik dalga denklemi; Akışkan ortamında düzlemsel ve küresel dalgalar. Arayüzlerde yansıma ve iletim. Akustik dalgaların ilerlemesi, yayınımı ve alımı. Borular, boşluklar ve dalga yönlendiriciler; rezonatörler ve süzgeçler. Gürültü. Fizyolojik, çevresel ve mimari akustik üzerine seçilmiş konular.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: