\ Modern Denetim Kuramı

Modern Denetim Kuramı (ME 655)

Dizgelerin durum uzayı gösterimi, Durum denklemleriyle dinamik yanıt, kararlılık, denetilebilirlik, gözlenebilirlik, doğal biçimler, durum geribeslemesiyle denetim, indirgenmiş mertebeli geribesleme, kutup yerleştirme, en iyi düzenleyiciler, gözeliyici temelli denetleyiciler.

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10