\ Mekanizmalar ve Uygulamaları

Mekanizmalar ve Uygulamaları (ME 452)

Katı cisimlerin kinematiği ve dinamiğine giriş. Mekanizmaların sınıflandırılmaları. Kinematik zincir, serbestlik derecesi, eklemler, ve bağlantılar gibi temel kavramlar. Düzlemsel mekanizmaların kinematiğinin grafik ve analitik çözümlemeleri. Dişli takımlarının kinematiği. Kam sistemlerinin kinematiği. Düzlemsel mekanizmaların kuvvet çözümlemelerine giriş.

KATEGORİ:
Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR: