\ Mekanik Titreşimler

Mekanik Titreşimler (ME 445)

Tek-serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri: sönümsüz ve sönümlü titreşimler, doğal ve rezonans frekansları, harmonik ve impuls yanıtları, geçici ve son-hal yanıtları. Çok serbestlik dereceli sistemler. Modal analiz. Titreşim sönümlemesi ve kontrol yöntemleri. Kritik hızlar. Titreşim ölçümleri.

KATEGORİ:
Lisans, Zorunlu, Lisansüstü Hazırlık
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
5
ÖNKOŞULLAR:
MATH 241, ME 244