\ İleri Metalurji

İleri Metalurji (ME 562)

Katılarda genel gerilim-gerinim analizi. Yapı ve özellikler üzerinde durarak elastisite, plastisite ve kırılma konularına bakış. İzotropik ve anizotropik akma gerilimleri. Süperplastisite ve akma ile ilgili oluşturma ve test teknikleri. Deformasyon mekanizma haritaları. Test ve tahminle ilgili kırılma mekaniği konuları. Hızlı kırılma başlangıcında statik yükleme. Çevresel etkiye bağlı yorulma, paslanma yorulması.

Önkoşul: Lisans düzeyinde malzeme bilgisi.

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10