\ İleri Katı Mekaniği

İleri Katı Mekaniği (ME 541)

Gerilim ve gerinimlerin analizi. Gerilim-gerinim bağıntıları. Elastisitede iki boyutlu problemler, aksisimetrik olarak yüklü kalın duvarlı silindirler ve dönen diskler. Levhalar ve aksisimetrik kabuklar . Enerji metodları. Burulma. Elastik zeminlerde kirişler. Düz kirişlerin asimetrik bükümü.

Önkoşul: Lisans düzeyinde malzeme mukavemeti. Paralel koşul: ME 501.

Bologna Bilgi Paketi – ME541

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10