\ İleri Dinamik

İleri Dinamik (ME 551)

Cisimlerin kinematiği. Dönen referans sistemleri ve koordinat dönüşümleri, atalet diadı. Newton-Euler ‘in hareket denklemleri. Jiroskopik hareket. Muhafazakar kuvvetler ve potensiyel fonksiyonları. Genellenmiş koordinatlar ve genellenmiş kuvvetler. Lagrange denklemleri. Holonomik ve nonholonomik kısıtlamalar. Lagrange çarpanları. Kane denklemleri.Yörüngesel ve uzay aracı dinamikleri.

Önkoşul: Lisans düzeyinde dinamik.

Bologna Bilgi Paketi – ME551

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10