\ Elastisite Teorisi

Elastisite Teorisi (ME 542)

Gerilim ve gerinim kavramları, lineerize edilmiş elastisite alan denklemleri. Kartezyen ve polar koordinatlarda düzlem problemleri. Karakteristik uzunluğu bulunmayan problemler. Karmaşık değişken teknikleri, enerji teoremleri, Nümerik tekniklere yaklaşım.

Bologna Bilgi Paketi – ME542

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10