\ Doktora Tezi

Doktora Tezi (ME 700)

Doktora tezi, teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bağımsız bir araştırma sonucunda ortaya çıkan özgün ve üst seviye bir çalışmadır. Tez danışmanı, öğrenciyi daha önceden belirlediği bir tez konusuna yönlendirir. Bunun dışında, öğrenciye konuyla ilgili bilimsel literatür taramasında yardımcı olur,  araştırmalarında ona yol gösterir ve etik kurallar hakkında destek sağlar. Bu araştırmalar sonucunda öğrenci bir doktora tezi hazırlar ve tez savunmasında tez jürisine sunar.

Bologna Bilgi Paketi – ME700

KATEGORİ:
Doktora, Zorunlu
KREDİ:
KREDİSİZ
ECTS:
150