\ Doğrusal Olmayan Sistemlerin Dinamiği

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Dinamiği (ME 651)

Doğrusal olmayan belirlenimci dinamik sistemlere giriş. Doğrusal olmayan alelade türevsel denklemler; limit çevrimi analizi ve Poincare kesitleri; düzlemsel otonom sistemler; temel kuram, büzülme haritalandırması savı, ve Bellman-Gronwall önsavı; denge durumlarının kararlılığı; Lyapunov kuramı; geri besleme doğrusallaştırılması; kaotik dinamik; yaklaştırma yöntemleri; doğrusal olmayan süreçlerde ve kontrol sistemlerinde uygulamalar.

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10
ÖNKOŞULLAR: