\ Biyotermodinamik

Biyotermodinamik (ME 523)

Biyotermodinamiğe dair temel kavramlar. Biolojik akışkanların termodinamik özellikleri. Sıcaklık, iyonik kuvvet, Ph ve seyreltmenin biyokimyasal maddelerin termodinamik özelliklerine etkileri. Termodinamiğin kanunları ve bunların ATP üretimi ve fotosentez gibi biyolojik süreçlere uygulamaları. Yaşam süresi entropisi.

Bologna Bilgi Paketi – ME523

KATEGORİ:
Yüksek Lisans, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10