\ Akışkan-Yapı Etkileşimi

Akışkan-Yapı Etkileşimi (ME 645)

Etkileşimli sistemler, system ayrıştırması. Çeşitli alanlarda tanımlayıcı denklemlerin türetilmesi. Öğrencilerin ilgisine ve öğretim üyesinin uzmanlığına bağlı olarak uygulamalar, aeroelastisite, turbomakineler, sualtı sistemleri, su tesisatları gibi alanlarda yapılacaktır. Kararlılık çözümlemesi. Tanımlayıcı denklemlerin doğrusallaştırılması ve ayrıklaştırılması. Çözüm yöntemleri.

Önkoşul: Lisans düzeyinde akışakan mekaniği ve titreşim.

KATEGORİ:
Doktora, Seçmeli
KREDİ:
(3,0,0) 3
ECTS:
10