\ Dersler

Turbomakinelerin Mekanik Tasarımı

Buhar ve gaz türbinleri, kompresörler, statik ve dinamik türbin bıçakları. Yapısal dinamik analizleri, rotor dinamiği, turbomakinelerin tasarım ömrü ve dayanıklılık süreleri. Statik ve dinamik gerilim analizleri, türbin bıçakları için düşük devir yorulma, yüksek devir yorulma, Campbell, Goodman ve SAFE diagramları. Bologna Bilgi Paketi – ME545

Mühendislik Analizi II

Genelleştirilmiş fonksiyonlar. Green fonksiyonları, integral denklemleri. Fredholm ve Volterra denklemleri, Hilbert-Schmidt teoremi, tekil integral denklemleri, integral dönüşümleri: Fourier, Laplace, Hankel ve Mellin dönüşümleri.

Isıl Gerilme Analizi

Mekanik ve termodinamik temellerin tekrarı. Ayrışık kuazi-statik termoelastik teori. Isı aktarımının tekrarı. Iki ve üç boyutlu termoelastik çözümleme. Kiriş ve plaka yapılarda ısıl gerilmeler. Termoelastik kararlılık.

Sayısal Akustik

Akustiği tanımlayan denkemler, Helmholtz, Lighthill, Ffowcs Williams ve Hawkings denklemleri; akustikte kullanılan sayısal yöntemler; sınır elemanları yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, sonlu hacim yöntemi; sayısal akustikte günümüzdeki metodlar; doğrudan çözümleyiciler, hibrid metodlar.

Nonlineer Sonlu Elemanlar Analizi

SEA’nin nonlineer problemlerde uygulamaları. Temas problemleri, büyük deformasyon mekaniği, tam ve düzeltmeli Lagrange formülasyonları, yoğrulma teorisinin gözden geçirilmesi, çözüm algoritmaları. Euleriyen yaklaşımlar.

Özel Kontrol Teorisi Konuları

Üniversite dışından ya da ziyaretçi bir öğretim üyesinin uzmanlığına ya da tam zamanlı bir öğretim üyesinin güncel araştırma konuları ve ilgi alanına dayalı olarak açılacak ders.

Biyomimetik Robotlar

Biyomimetik ve biyolojiden esinlenmiş robotlara genel bakış. Biyomimetik algılayıcılar, biyomimetik hareketlendiriciler, biyomimetik denetim mimarileri. Yürümenin temel ilkeleri, yürüyüş analizi, enerjetik ve hız. Yürüyen robotlar, denge denetimi. Otonom davranış. Biyomimetik robotlara örnekler: uçan, yüzen, yürüyen robotlar.

Modern Denetim Kuramı

Dizgelerin durum uzayı gösterimi, Durum denklemleriyle dinamik yanıt, kararlılık, denetilebilirlik, gözlenebilirlik, doğal biçimler, durum geribeslemesiyle denetim, indirgenmiş mertebeli geribesleme, kutup yerleştirme, en iyi düzenleyiciler, gözeliyici temelli denetleyiciler.

Uyarlanır Denetim

Uyarlamalı dizgelere genel bakış. Belirlenimci ve olasılıksal işaret ve dizgeler. Gerçek zamanlı katsayı kestirimi. Direngen uyarım, Modele dayalı uyarlamalı denetim, MIT kuralı, kendi kendini ayarlayan düzenleyiciler, en az değişinti, doğrusal karesel ve genelleştirilmiş kestirimci denetim gengüdümleri.

En İyi Denetim Kuramı

Başarım ölçütü. Dinamik programlama. Değişimler hesabı ve Pontryagin’s en az ilkesi. En az süre ve en az enerji problemleri. Doğrusal-karesel en iyi denetim problemi. Hesaplamalı algoritmalar: en sarp iniş, en çokların değişimi, sanki doğrusallaştırma.

Sayfa 1 / 1612345...10...Last »