Yüksek Lisans Öğretim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

 1. ME 211 Thermodynamics I (2,1,1) 3
 2. ME 241 Statics (3,0,0) 3
 3. ME 244 Dynamics (2,2,0) 3
 4. ME 246 Strength of Materials (2,2,0) 3
 5. ME 264 Introduction to Material Science (3,0,0) 3
 6. ME 324 Heat Transfer (2,2,2) 4
 7. ME 331 Fluid Mechanics (2,2,0) 3
 8. ME 343 Machine Elements I (2,2,0) 3
 9. ME 352 System Dynamics and Control (3,1,1) 4
 10. ME 445 Mechanical Vibrations (3,0,0) 3

Zorunlu Dersler

Yüksek lisans programına kabul edilen her öğrenci

 • ME 501 Engineering Analysis-I (3,0,0) 3
 • ME 590 Research Seminar (0,1,0) 0
 • ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods

derslerini almak zorundadır. Öğrencinin ayrıca, danışmanının onayıyla, aşağıdaki derslerden iki tanesini alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

 1. ME 521 Advanced Thermodynamics (3,0,0) 3
 2. ME 522 Advanced Heat Transfer (3,0,0) 3
 3. ME 532 Advanced Fluid Dynamics (3,0,0) 3
 4. ME 541 Advanced Mechanics of Solids (3,0,0) 3
 5. ME 551 Advanced Dynamics (3,0,0) 3
 6. ME 553 Advanced Control Theory (3,0,0) 3
 7. ME 581 Computer Aided Engineering (3,0,0) 3
 8. ME 582 Optimization Techniques in CAE (3,0,0) 3

Seçimli Dersler

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin, danışmanının onayıyla aşağıdaki derslerden üç tanesini seçimli ders olarak alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

 1. ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
 2. ME 503 Continuum Mechanics (3,0,0) 3
 3. ME 511 Renewable Energy (3,0,0) 3
 4. ME 512 Energy Policies and Laws (3,0,0) 3
 5. ME 513 Advanced Solar Energy Systems (3,0,0) 3
 6. ME 527 Combustion Processes (3,0,0) 3
 7. ME 528 Heat Exchanger Design (3,0,0) 3
 8. ME 529 Heat Pump and Refrigeration Systems (3,0,0) 3
 9. ME 535 Advanced Gas Dynamics (3,0,0) 3
 10. ME 537 Technical Acoustics (3,0,0) 3
 11. ME 538 Flow Induced Vibration (3,0,0) 3
 12. ME 542 Theory of Elasticity (3,0,0) 3
 13. ME 543 Fracture Mechanics (3,0,0) 3
 14. ME 544 Theory of Plasticity (3,0,0) 3
 15. ME 552 Dynamics of Machinery (3,0,0) 3
 16. ME 554 Robotics (3,0,0) 3
 17. ME 555 Digital Control(3,0,0) 3
 18. ME 561 Materials and Process Selection (3,0,0) 3
 19. ME 562 Advanced Mechanical Metallurgy (3,0,0) 3
 20. ME 571 Computational Methods in Engineering Analysis (3,0,0) 3
 21. ME 572 Finite Element Analysis (3,0,0) 3
 22. ME 575 Computational Fluid Dynamics (3,0,0) 3
 23. ME 583 Systems and Project Management (3,0,0) 3
 24. ME 584 Industrial Design for Production (3,0,0) 3

Tez

Yüksek lisans programında 21 kredilik yedi derse ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. En az iki ders alarak birinci dönem derslerini başarıyla tamamlayan bir öğrenci ME 600 “Master’s Thesis”e kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilir. Dersler ve tez çalışması altı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.