Yüksek Lisans Hakkında

Makine Mühendisliği Bölümü
Genel Bilgi

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem vermektedir. Bunun doğal sonucu nitelikli bir yüksek lisans programı yürütülüyor olmasıdır. 2009 yılı Mart ayı itibariyle sürmekte olan toplam 9 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projemiz bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin 8 tanesinin yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrencilerine sanayinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda tez yaptırılmakta, araştırma projelerinde görev almaları sağlanmaktadır. Projelerimizle 5 lisansüstü öğrencimizi (ki proje asistanı adını veriyoruz) mali olarak destekliyoruz. Eğitsel amacımız sanayinin gerek duyduğu, lisans eğitiminin ötesinde bilgi birikimi, bilimsel araştırma kültürü ve inisiyatif alma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup tercihen makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınacaktır.
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, zorunlu ve seçmeli gruplardan alınacak 21 kredilik derse (ki genellikle 7 derse denktir) ilaveten kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans seçeneği yoktur. Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık programında alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Lisans derecelerini makine mühendisliğinden farklı alanlarda almış olan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini Bilimsel Hazırlık programı çerçevesinde en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Yüksek Lisans Programı’ndaki her bir öğrenci, zorunlu bir ileri matematik dersini (ME 501) ve ana ders grubundan danışmanının onaylayacağı iki dersi alır. Kalan dört ders seçmeli ders grubundan ya da başka bir anabilim dalından danışman onayıyla alınır. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, toplam 7 krediyi aşmamak ve lisans öğretiminde ya da Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınmamış olmak koşuluyla lisans düzeyinde olabilir. Ders gruplarına bu sitede yer alan “ders programı” bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.