Lisans Eğitimi Hakkında

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM FELSEFESİ
Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim/öğretim aşağıdaki plana/felsefeye göre yürümektedir:

1. Birinci yılda mühendisliğe temel oluşturan matematik, fizik, kimya, teknik çizim ve sunuş becerileri geliştirme amaçlı dersler alınır. Bu dersler tüm mühendislik bölümleri için temel dersler olduğundan, yıl sonunda başarılı olan öğrenciler diledikleri takdirde seçtikleri başka bir bölümde çift anadal (ÇAP) veya yandal programına başvurarak zaman kaybetmeden o bölümün derslerini de alabilirler.

2. İkinci sınıfta makine mühendisliğinin statik, dinamik, mukavemet, termodinamik, malzeme gibi temel dersleri, elektrik devreleri dersi, doğrusal cebir, türevsel denklemler ve türkçe dersleri alınır.

3. Üçüncü sınıfta makine mühendisliğinin akışkanlar mekaniği, ısı transferi, sistem dinamiği ve kontrol, makine elemanları gibi ana dersleri ve sayısal analiz, bilgisayar destekli mühendislik gibi dersler alınır. Gerçek yaşamda hemen hemen her mühendislik sisteminde/sürecinde az ya da çok belirsizlik, değerlerde sapma ve olasılığa dayalı olgular vardır. Bir formülle ya da bilgisayar yardımıyla hesaplanan ya da laboratuvarda ölçülen değerler uygulamada farklılık gösterebilir. Öğrencilerin böyle olgularla aşina olması önemlidir. Bu nedenle müfredatımızda “Olasılık ve İstatistiğin Temelleri“ dersi okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize iş hayatında yardımcı olması amacıyla “Mühendislik Yönetimi“ dersi verilmektedir.

4. Dördüncü sınıfta öğrenciler mekanik titreşimler, imalat yöntemleri, makine mühendisliği tasarımı dersleri yanında ilgi alanlarına, akademik hedeflerine ve gelecekte çalışmayı düşündükleri sektör(ler)e uygun seçmeli dersler alırlar. Tasarım dersinde tüm derslerde öğrendikleri bilgileri kullanarak gruplar halinde birer tasarım projesi yapıp atölyemizde imal eder ve dönem sonunda sunarlar. Ayrıca bir öğretim üyemizin bire bir danışmanlığı altında mezuniyet projesi yapar, raporunu yazar ve dönem sonunda jüri önünde sunarak not alırlar.

Bölümümüzde tasarım dersi, bitirme projesi ve diğer seçmeli dersler kapsamında çok sayıda öğrenci projesi yapılmaktadır. 02.03.2011 tarihinde bu projelerimizin bir kısmı ile üniversitemizde açtığımız “Makine Mühendisliği Bölümü Proje Sergisi“ fotoğrafları bu konuda fikir vericidir.

Dördüncü sınıfta öğrencilere ayrıca iş yaşamlarında yardımcı olması amacıyla “Mühendisler İçin Hukuk“ dersi ve Cumhuriyet Tarihi dersleri verilmektedir

5. Bölümümüz ciddi bir teorik eğitime paralel olarak uygulamanın önemsendiği bir eğitim felsefesine sahiptir. 2009 Güz Dönemi ’nden başlayarak müfredatımızdaki uygulamalı derslerin sayısını artırdık. Şu anda ikinci sınıftan başlayarak tüm sınıflarımızda laboratuvar dersi ya da deney içeren derslerimiz var. Örneğin mukavemet dersimize paralel olarak “Katı Mekaniği Laboratuvarı“ dersi, akışkanlar mekaniği dersimize paralel olarak “Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı“ dersi veriyoruz. “Termodinamik“, “Isı Transferi“ ve “Sistem Dinamiği ve Kontrol“ derslerimiz içinde de çeşitli deneyler yaptırıyoruz. “Katı Mekaniği Laboratuvarı“, “Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı“ ve “Isı Transferi“ dersleri fiziksel deneylere paralel olarak “sanal deneyler“ de içeriyor. Sanal deneyler, deneyi yapılan sistemin davranışının bilgisayar ortamında bir yazılımla modellenmesi/benzetişimi yoluyla deney sonucunun sanal ortamda elde edilmesi ve fiziksel deneyle kıyaslanmasını amaçlıyor. Fiziksel olayların sonucunu bilgisayar desteğiyle modelleyerek hesaplama/kestirme becerisinin öğrencilere kazandırılmasını çok önemsiyoruz.

Laboratuvar dersleri bağlamında önemsediğimiz bir diğer yenilik de son sınıf müfredatına eklediğimiz “Enstrümantasyon ve Deneysel Düzenek Tasarımı “ dersi. Bu derste öğrencilerden, sayısal bir niceliği ölçecek deney düzeneğini teoriden (sıfırdan) başlayarak tasarlayıp, imal edip, gereken donanım ve düzenekleri biraraya getirip kurmaları ve çalıştırmalarını bekliyoruz. Öğrencilerin grup çalışması yaptığı bu derste tasarlattığımız ölçme düzeneklerinin bazıları şunlardır:

  • Belli güç sınırları içindeki doğru akım elektrik motorları için performans ölçücü (dönüş hızına göre tork değişimi).
  • Restitüsyon katsayısı ölçücü.
  • Çarpmayla çıkan sesten nesne tanıyıcı.
  • Bir katı cismin ısıl özelliklerini ölçecek sistem.
  • Bir robot kolu ucunun uzaydaki konumunu ölçecek ve bilgisayara iletecek sistem.