Eğitim Amaçları

Öğrencilerimizin mezun olduktan bir kaç yıl sonra ulaşmasını beklediğimiz düzey ve konum eğitim amaçlarımızı tanımlamaktadır. Buna göre öğrencilerimiz:

  1. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirebilmeli.
  2. Dünyanın her yerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde ve üniversitelerde, yüksek lisans ve doktora kapsamında veya daha ileri seviyede araştırmalar yapabilmeli.
  3. Farklı sektörlerin ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına adapte olabilmeli ve yönetici olarak şirket dönüşüm süreçlerini yönetebilmeli.