Doktora Öğretim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

 1. ME 211 Thermodynamics I (3,0,0) 3
 2. ME 241 Statics (3,0,0) 3
 3. ME 244 Dynamics (3,1,0) 3
 4. ME 262 Introduction to Material Science (3,0,0) 3
 5. ME 322 Heat Transfer (3,1,0) 3
 6. ME 331 Fluid Mechanics (3,1,0) 3
 7. ME 341 Strength of Materials (3,1,0) 3
 8. ME 342 Machine Elements I (3,1,0) 3
 9. ME 351 Modeling & Control of Dynamics Systems (3,1,0) 3
 10. ME 364 Manufacturing Techniques (3,0,0) 3
 11. ME 401 Experimental Mechanical Engineering – I (1,0,3)

Zorunlu Dersler

Doktora programına kabul edilen her öğrenci

 1. ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
 2. ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods (yüksek lisans programında alınmadıysa)
 3. ME 690 PhD Seminar (0,1,0) 0

derslerini almak zorundadır.
Doktora Dersleri

Doktora programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşacaktır. Dersler öğrencinin danışmanının onayıyla aşağıdaki listeden ya da başka programlardan alınabilir:

 1. ME 619 Special Topics in Energy
 2. ME 623 Conduction Heat Transfer
 3. ME 624 Convective Heat Transfer
 4. ME 625 Radiation Heat Transfer
 5. ME 626 Two-Phase Flow Heat Transfer
 6. ME 631 Viscous Flow and Boundary Layer Theory
 7. ME 634 Large Eddy Simulation
 8. ME 636 Turbomachinery Design and Analysis
 9. ME 639 Special Topics in Thermo-Fluid Systems
 10. ME 641 Variational Principles in Solid Mechanics
 11. ME 642 Thermal Stress Analysis
 12. ME 643 Theory of Plates
 13. ME 644 Theory of Shells
 14. ME 645 Fluid-Structure Interaction
 15. ME 649 Special Topics in Solid Mechanics
 16. ME 651 Dynamics of Nonlinear Systems
 17. ME 653 Optimal Control Theory
 18. ME 654 Adaptive Control
 19. ME 655 Modern Control Theory
 20. ME 656 Biyomimetik Robotlar
 21. ME 659 Special Topics in Control Theory
 22. ME 673 Nonlinear Finite Element Analysis
 23. ME 676 Computational Acoustics

Tez

Doktora programında 21 kredilik yedi derse ve kredisiz Doktora Seminerine ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. Derslerini tamamlamış olan doktora öğrencilerinin ME 691 Independent Study for Qualifying Exam dersine kayıt olmaları gerekmektedir. Yeterlik sınavını başarı ile geçen öğrenciler ME 700 tez dersine kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilirler. Dersler ve tez çalışması oniki yarı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.