Doktora Hakkında

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın Doktora Programı 2008 güzünde onaylanmış ve 2009 Bahar Dönemi’nde ilk öğrencilerini almıştır. Genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem veren Anabilim Dalımızın 2009 yılı Nisan ayı itibariyle sürmekte olan toplam 7 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projesi bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin tamamının yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Eğitsel amacımız sanayinin araştırmacı olarak, üniversitelerin öğretim elemanı olarak istihdam edebileceği donanımlı makine mühendisliği doktorları yetiştirmektir.
Makine Mühendisliği Doktora Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınmaktadır. Adayın, durumuna göre asıl programdan önce Bilimsel Hazırlık Programı’nı tamamlaması istenebilir.
Makine Mühendisliği Doktora Programı, tamamı seçmeli en az 21 kredilik ders (ki genellikle 7 derse denktir), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Dersler danışman onayıyla, yüksek lisans ya da doktora dersleri arasından seçilir. Söz konusu dersler bu sitede “Akademik Programlar” bağlantısıyla ulaşılan “Ders Açıklamaları” seçilerek görülebilir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan başka dersler de danışman onayıyla alınabilir.

Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık Programı’nda alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Bilimsel Hazırlık Programı’na alınan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Bilimsel Hazırlık Programı’nda başarının ölçüsü en az 2,50 genel not ortalaması ve her bir dersten en az CC notudur.