Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

Biyomimetik Robotlar (ME 656)


Biyomimetik ve biyolojiden esinlenmiş robotlara genel bakış. Biyomimetik algılayıcılar, biyomimetik hareketlendiriciler, biyomimetik denetim mimarileri. Yürümenin temel ilkeleri, yürüyüş analizi, enerjetik ve hız. Yürüyen robotlar, denge denetimi. Otonom davranış. Biyomimetik robotlara örnekler: uçan, yüzen, yürüyen robotlar.

Özel Kontrol Teorisi Konuları (ME 659)


Üniversite dışından ya da ziyaretçi bir öğretim üyesinin uzmanlığına ya da tam zamanlı bir öğretim üyesinin güncel araştırma konuları ve ilgi alanına dayalı olarak açılacak ders.

Nonlineer Sonlu Elemanlar Analizi (ME 673)


SEA’nin nonlineer problemlerde uygulamaları. Temas problemleri, büyük deformasyon mekaniği, tam ve düzeltmeli Lagrange formülasyonları, yoğrulma teorisinin gözden geçirilmesi, çözüm algoritmaları. Euleriyen yaklaşımlar.

Sayısal Akustik (ME 676)


Akustiği tanımlayan denkemler, Helmholtz, Lighthill, Ffowcs Williams ve Hawkings denklemleri; akustikte kullanılan sayısal yöntemler; sınır elemanları yöntemi, sonlu elemanlar yöntemi, sonlu hacim yöntemi; sayısal akustikte günümüzdeki metodlar; doğrudan çözümleyiciler, hibrid metodlar.

Sayfa 3 / 3123