Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

Katı Mekaniğinde Varyasyonel Prensipler (ME 641)


Varyasyonel çözümleme. Birinci varyasyon ve Euler-Lagrange denklemleri. Virtüel ve tamamlayıcı virtüel iş prensibi. Minimum potansiyel enerji teoremi, tamamlayıcı enerji teoremi. Reissner prensibi. Çeşitli problemlere uygulamalar. Bologna Bilgi Paketi – ME641

Isıl Gerilme Analizi (ME 642)


Mekanik ve termodinamik temellerin tekrarı. Ayrışık kuazi-statik termoelastik teori. Isı aktarımının tekrarı. Iki ve üç boyutlu termoelastik çözümleme. Kiriş ve plaka yapılarda ısıl gerilmeler. Termoelastik kararlılık.

Plaka Teorisi (ME 643)


Klasik plaka teorisi. Silindirik bükülme. Saf bükülme. Yanal yönde yüklenmiş plakaların küçük yerdeğiştirme çözümlemesi. Çeşitli kenar koşullarına sahip plakaların bükülme çözümlemesi. Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda çözümleme. Yaklaşık çözümleme yöntemleri.

Kabuk Teorisi (ME 644)


Herhangi bir ortogonal eğri koordinat sistemi için kabuk denklemlerinin türetilmesi. Denklemlerin basit durumlara indirgenmesi. Eksenel simetriye sahip kabukların ve genel kabukların analizi. Kabuklarda membran ve bükülme gerilmeleri. Sayısal yöntemler.

Akışkan-Yapı Etkileşimi (ME 645)


Etkileşimli sistemler, system ayrıştırması. Çeşitli alanlarda tanımlayıcı denklemlerin türetilmesi. Öğrencilerin ilgisine ve öğretim üyesinin uzmanlığına bağlı olarak uygulamalar, aeroelastisite, turbomakineler, sualtı sistemleri, su tesisatları gibi alanlarda yapılacaktır. Kararlılık çözümlemesi. Tanımlayıcı denklemlerin doğrusallaştırılması ve ayrıklaştırılması. Çözüm yöntemleri. Önkoşul: Lisans düzeyinde akışakan mekaniği ve titreşim.

Özel Katı Mekaniği Konuları (ME 649)


Üniversite dışından ya da ziyaretçi bir öğretim üyesinin uzmanlığına ya da tam zamanlı bir öğretim üyesinin güncel araştırma konuları ve ilgi alanına dayalı olarak açılacak ders.

Doğrusal Olmayan Sistemlerin Dinamiği (ME 651)


Doğrusal olmayan belirlenimci dinamik sistemlere giriş. Doğrusal olmayan alelade türevsel denklemler; limit çevrimi analizi ve Poincare kesitleri; düzlemsel otonom sistemler; temel kuram, büzülme haritalandırması savı, ve Bellman-Gronwall önsavı; denge durumlarının kararlılığı; Lyapunov kuramı; geri besleme doğrusallaştırılması; kaotik dinamik; yaklaştırma yöntemleri; doğrusal olmayan süreçlerde ve kontrol sistemlerinde uygulamalar.

En İyi Denetim Kuramı (ME 653)


Başarım ölçütü. Dinamik programlama. Değişimler hesabı ve Pontryagin’s en az ilkesi. En az süre ve en az enerji problemleri. Doğrusal-karesel en iyi denetim problemi. Hesaplamalı algoritmalar: en sarp iniş, en çokların değişimi, sanki doğrusallaştırma.

Uyarlanır Denetim (ME 654)


Uyarlamalı dizgelere genel bakış. Belirlenimci ve olasılıksal işaret ve dizgeler. Gerçek zamanlı katsayı kestirimi. Direngen uyarım, Modele dayalı uyarlamalı denetim, MIT kuralı, kendi kendini ayarlayan düzenleyiciler, en az değişinti, doğrusal karesel ve genelleştirilmiş kestirimci denetim gengüdümleri.

Modern Denetim Kuramı (ME 655)


Dizgelerin durum uzayı gösterimi, Durum denklemleriyle dinamik yanıt, kararlılık, denetilebilirlik, gözlenebilirlik, doğal biçimler, durum geribeslemesiyle denetim, indirgenmiş mertebeli geribesleme, kutup yerleştirme, en iyi düzenleyiciler, gözeliyici temelli denetleyiciler.

Sayfa 2 / 3123