Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan çağdaş yöntemlere hakim, sağlam bir bilgi temeline, analitik düşünme, problemleri teşhis edip çözüm üretme ve uygulama yeteneğine sahip, mesleki etik ve sorumluluk duygusu ile donanmış, çevre, küresel iklim değişikliği, açlık, hak ve özgürlükler gibi insanlığın temel sorunları hakkında bilgi ve sorumluluk sahibi ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören makine mühendisleri mezun etmek; mezunların kişisel gelişimlerini bilgi ve teknoloji kaynaklarına yakın kurumlarda devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yurt dışı kurumlarla yakın ilişkiler idame ettirmek; güncel ve ileri konularda araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek bilgi ve teknoloji üretmek; üniversite bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması için çalışmak; bu faaliyetlerle ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, lisans ve lisansüstü düzeylerde başarılı öğrencilerin eğitim için başvurduğu, mezunları yurt içi ve yurt dışında sanayi ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime, teknolojiye, endüstriye ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak.