Eğitim Amaçlarina Ulaşmak İçin Kullanilan Strateji ve Süreçler

1. Müfredatı, ders içeriklerini ve derslerin işleniş biçimini ortalama olarak yılda bir kez gözden geçirmek.
2. Bölümde mühendislik konularını tartışmayı, öğrenmeyi teşvik eden bir ortam yaratmak, sanayiden ve araştırma kurumlarından deneyimli insanlara seminer verdirmek, sanayi gezileri düzenlemek.
3. Öğrencilerin bilgisayar donanımına erişimlerini sağlamak ve mühendislik yazılımlarını öğrenmeye teşvik etmek.
4. Öğrencilerin laboratuvar aygıtlarına ve donanımına erişimlerini sağlamak.
5. Literatür taraması, tasarım ve geliştirme projeleri yapmaya, mekanik sistemlerin basit modellerini imal etmeye teşvik etmek.
6. Öğrencilere derslerde sunuş yaptırmak.
7. Ekip çalışmasını teşvik etmek.
8. Öğrencileri profesyonel meslek derneklerinin öğrenci kollarında etkinlik göstermeye teşvik etmek.
9. Öğrencilere danışmanlık yapmak ve çeşitli konularda konuşmak, onların kendilerini Bölüm’ün önemli bir parçası olarak hissetmelerini sağlamak.