Bölüm Başkanının Yazısı

Bilim, teknoloji ve endüstriyel üretimin arakesiti mühendislik alanlarıdır. Makine Mühendisliği ise bu üçünün etkileşiminin en belirgin olduğu alandır. Bölümümüz bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapan diğer kuruluşlarla yakın işbirliği içinde ve endüstrinin gelecekteki hedeflerini de gözeterek çağdaş koşullarda çalışabilecek nitelikte makine mühendisleri yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Hedefimiz, dünya pazarında dışa bağımlı olmadan rekabet edebilecek, ülkemizin doğal kaynaklarını bilimsel yöntemlerle en etkin biçimde ürüne dönüştürebilecek nitelikli insan kaynağı yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaca ulaşmamızı sağlayan en önemli unsur, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme çabalarını endüstrinin gerçekçi yaklaşımı içinde, bir ürün elde etme hedefiyle ve tüm güncel olanaklardan ve bilgisayar destekli mühendislik araçlarından yararlanarak sürdürebilen öğretim kadromuzdur.

Bölümümüzün müfredatı temel mühendislik bilgilerinin öğretildiği ve aşağıda sınıflandırılan sistemlerin çözümlenmesi ve tasarımını kapsayan derslerden oluşmaktadır:

  • katı cisimlerin (örneğin metal yapı elemanlarının, dişlilerin) dayanımı, hareketleri ve titreşimleri,
  • ısıl sistemler (örneğin ısıtma ve soğutma sistemleri, yanma içeren sistemler),
  • akışkan sistemleri (örneğin pompalar, kalbe yardımcı aygıtlar, havanın davranışı)
  • mekanik sistemlerin (örneğin bir robot kolunun) kontrolu,
  • imalat sistemleri, çeşitli endüstriyel imalat yöntemleri,
  • mühendislik malzemeleri.

Eğitimde öğrencilerimizin sosyal yönden gelişmesini sağlayacak etkinliklere de önem veriyoruz. Bölümümüzde öğrenci topluluğu etkinliklerinin yanı sıra sanayicilerimizin davetli konuşmacı olduğu konferanslar düzenlenmekte, öğrencilere sanayicilerle bir araya gelerek mesleği yakından tanıma fırsatı yaratılmakta, dört yıllık eğitimlerinde neler yapmaları gerektiği ve mezun olduklarında onları nasıl bir mühendislik yaşamının beklediği öğretilmeye çalışılmaktadır.

Makine Mühendisliği çalışma alanları makine tasarımı ve imalatı, robot teknolojisi, otomasyon, enerji üretimi ve kullanımı, taşıt(otomotiv, uçak, gemi) sanayii, savunma sanayii, petro-kimya sanayii, demir çelik sanayii, tekstil sanayii, cam ve seramik sanayii, gıda sanayii, projelendirme ve taahhüt işleri, eğitim hizmetleri şeklinde özetlenebilir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler, mikro elektromekanik sistemler, mikro imalat ve nanoteknoloji gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler makine mühendisliğinde yeni çalışma alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Makine mühendisleri sayılan sektör ve alanlarda eğitim ve araştırma, proje hazırlama, tasarım ve ürün geliştirme, imalat, kalite kontrol, pazarlama, bakım ve onarım gibi görevleri üstlenmektedir.

Prof. Dr. Mehmet A. AKGÜN

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı