9 Aralık 2017 Cumartesi 9:30-17:00 Farkındalık Eğitimi

Bu seminere katılım, me101 dersi öğrencileri için zorunludur. Devam durumuna bir lab saatine denk olarak yansıyacaktır. Ayrıca, katılan öğrencilerin me101 final sınavlarına %5 puan oranında eklenecektir.

me101-farkındalik-guz2017

me101-farkındalik-guz2017